Afbeelding van schapenweide in 't Suyt 2

Planning

Nu de bestemmingsplanprocedure is doorlopen, kunnen we als gemeente door met vervolgstappen. We zijn inmiddels begonnen met het bouwrijp maken. Dit betekent dat de locatie klaar gemaakt wordt voor de bouw. De riolering, kabels en leidingen worden in de grond gelegd. Daarbij zijn de voorzieningen om de rugstreeppad in zijn eigen leefgebied te houden zijn vernieuwd. Ook worden op korte termijn het plukbos en de speeltuin verder afgemaakt. En binnenkort komt er een tijdelijke brug zodat het plukbos voor wandelaars bereikbaar is. 

  • Bouwrijp maken | kwartaal 1 t/m kwartaal 3 2024
  • Plukbos en speeltuin inrichten | kwartaal 1/kwartaal 2 2024
  • Start verkoop zelfbouwkavels | kwartaal 2 2024
  • Aanbesteding projectontwikkelaar | kwartaal 1 t/m kwartaal 3 2024

  • Start bouw (Woonpartners Midden-Holland) | kwartaal 4 2024
  • Start bouw projectmatige woningen | 2025/2026
  • Start bouw zelfbouwkavels | 2025

Ben je benieuwd naar het inrichtings-, bestemmings- of stedenbouwkundigplan? Kijk dan op de pagina Plannen.

Dronebeeld van de groene vlakte waar 't Suyt 2 komt.