Plannen

’t Suyt 2 komt steeds dichter bij het punt waarop de bouw van start kan gaan. In onderstaande afbeelding lees je meer over de verschillende fasen van het project.

Ben je benieuwd naar het inrichtings-, bestemmings- of stedenbouwkundigplan? Hierin staat beschreven wat er komt en waar het komt in ’t Suyt 2.

Klankbordgroep voor ‘t Suyt

Vanaf de start van het project is samengewerkt met een klankbordgroep. Deze groep van betrokken omwonenden en geïnteresseerden dacht enthousiast mee en droeg goede ideeën aan. Bijvoorbeeld over de indeling, het plukbos én over de aanbesteding voor de ontwikkelaar van de koopwoningen. Daarin hebben de leden van de klankbordgroep een adviesrol.