Voorbereidingen voor de bouw…

’t Suyt 2 zet mooie stappen. Zoals u wellicht gezien heeft ligt de voorbelasting van de grond er al. Het zand dat daarvoor nu gestort is, zorgt dat de grond straks klaar is om bebouwd te worden. Om de grond verder bouwrijp te maken, moeten er nog andere voorbereidingen getroffen worden. Zoals het leggen van kabels en leidingen. Het eerste voorbereidende werk start begin 2024.