Klankbordgroep maakt met een duidelijk doel keuzes

De nieuwe klankbordgroep kwam op 8 maart voor het eerst online bij elkaar. En dat was direct een goed, inhoudelijk overleg om verdere stappen te zetten met het inrichtingsplan voor ’t Suyt 2. Ruim 20 mensen deden mee. Een brede vertegenwoordiging van omwonenden uit ’t Suyt I, de Onderweg en omgeving én mogelijk nieuwe inwoners van ’t Suyt 2. Doel van de avond was om wensen en meningen op te halen over de uitstraling voor de wijk. De indeling en bebouwing van de wijk staan vast zoals in het vastgestelde stedenbouwkundig plan is vastgelegd, maar over de inrichting van water & groen, en elementen zoals de speelvoorzieningen, kon de klankbordgroep wel haar mening geven. Wethouder Martijn Kortleven heette de aanwezigen welkom. Projectleider Tara van den Ban startte in een gezamenlijke sessie over het stedenbouwkundig plan. Gevolgd door een presentatie van Barth van Laar over een bewonersinitiatief: de schapenweide. Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Vervolgens namen projectleider Daan Vegter en landschapsarchitect Linde Elsinga de klankbordgroep leden mee in de eisen voor het inrichtingsplan.

In het tweede deel van de bijeenkomst ging de groep uiteen in wat wij ‘breakoutrooms’ noemen. Dit waren informatieve en interessante sessies, waarin iedereen zijn stem kon laten horen. Over het groen dat onbebouwd blijft, uitten velen de wens om de schapenweide te combineren met een ‘tiny forest’ of plukbos. Dit is al vanaf vrijwel het begin van de meedenksessies een grote wens. Nog enigszins onduidelijk is de omvang van dit grondgebied, maar landschapsarchitect Linde (ECHO) gaf direct aan een goede balans te vinden voor de inrichting. De klankbordgroep leden zijn enthousiast over de plannen. Dit bleek onder andere uit het feit dat ze direct mee gingen denken over het onderhoud. Er waren ook wensen voor bijenhotels en vleermuishuizen. In de andere sessie ging het over spelen en inrichting. Hierbij gaven de deelnemers aan de voorkeur te hebben voor natuurlijke elementen. Met oog voor veiligheid: speeltoestellen moeten geschikt zijn voor 0-7 jarigen (niet te dicht bij het water), lichte kleuren, wandelpaden met schelpen of een bijzonder klinkerpad. Er is veel input opgehaald om verder te gaan met het inrichtingsplan. ECHO werkt het eerste ontwerp voor de inrichting nu verder uit en de klankbordgroep komt op korte termijn weer bij elkaar.