In gesprek met klankbordgroep over inrichtingsplan

De ontwikkeling van ‘t Suyt 2 zit in een belangrijke fase: het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt eind juni afgerond. Op maandag 7 juni is het concept gepresenteerd aan de klankbordgroep. De wensen en meningen uit de vorige klankbordgroepsessie van maart zijn in de nieuwe versie meegenomen. Samen met de klankbordgroep is er gekeken naar vier thema’s: 1. Spelen, 2. Plukbos en schapenweide, 3. Aansluiting op de Onderweg en 4. Materialisatie. Rondom het thema spelen is er vooral gekeken naar de locaties van de speelplekken en de inrichting. Het idee is om verschillende speelplekken in het plan te realiseren waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen met de verschillende speelelementen. Hierbij valt te denken aan stapstenen in het water of houtmaterialen. Voor kinderen tot vijf jaar wordt een grotere speelplek met speeltoestellen gemaakt. In het Plukbos komen ook verschillende natuurlijke speelplekken. Daarnaast is er gekeken naar het Plukbos en de Schapenweide. In de klankbordgroep leven verschillende ideeën over de grootte van het Plukbos in relatie tot de Schapenweide. Om met elkaar tot een goed ontwerp te komen zal in de aankomende weken in klein comité verder nagedacht worden over de exacte uitwerking. Daarvoor wordt een werkgroepje vanuit de klankbordgroep ingericht. Ook de mogelijke overlast rond speelplekken in de avonduren kwam ter sprake. In de uitwerking van de speelplekken zal dit aandachtspunt worden meegenomen. Als laatste is in de klankbordgroep besloten om de Schapenweide niet openbaar toegankelijk te maken. Het derde onderwerp was de aansluiting op de Onderweg. Landschapsarchitect Linde Elsinga (ECHO) liet zien dat er een brede groene bomenrij is ontworpen tussen ’t Suyt 2 en de Onderweg, waarbij er op wordt gelet dat de bomen ook in de winter hun blad behouden. Voor de bewoners van de Onderweg is dit een belangrijk uitgangspunt. Als laatste bespreekpunt stond op de agenda welke materialen worden gebruikt voor de inrichting van het openbaar gebied. Dat is namelijk best bepalend voor de uitstraling. In de plannen is goed zichtbaar gemaakt hoe de wijk er op dat punt uit komt te zien. De materialisatie sluit qua stijl aan bij ’t Suyt I, maar wordt nóg groener met grasbetontegels voor het parkeren en klinkerpaden in de groene ruimtes. De avond werd afgesloten met de planning voor de komende periode. Naar verwachting is het inrichtingsplan eind juni definitief. De definitieve versie is dan ook via de website in te zien. Ook in de toekomst blijft de klankbordgroep betrokken bij de inrichting van ’t Suyt 2.