Eerste werkzaamheden van start!

Het stedenbouwkundig plan voor ’t Suyt 2 is op 14 oktober goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat betekent dat we nu echt van start gaan en beginnen met het voorbelasten van de grond. Vanaf maandag 07 december (week 50) starten de werkzaamheden. Voor de kerstdagen gaan we delen van het gebied opschonen, kleine slootjes dempen en de grote watergang verleggen. Na kerst worden grote bergen zand aangebracht op delen van het gebied. Deze zogenoemde voorbelasting zorgt ervoor dat de grond in elkaar wordt gedrukt. Zo wordt de grond geschikt om op te bouwen.

De voorbelasting blijft tussen 9 maanden en een jaar liggen om de grond zo veel mogelijk in elkaar te drukken. Hierdoor wordt de bouwgrond hard en dit verkleint later de kans op verzakking van de woningen en wegen. De stukken grasland waar geen zand op ligt, worden beheerd door schapen te laten grazen.