Bestemmingsplan ’t Suyt 2 vastgesteld!

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om 160 woningen te bouwen tussen de Onderweg, ’t Suyt I en voetbalvereniging Be Fair. Het plan past niet binnen de kaders die de geldende bestemmingsplannen bieden waardoor er een nieuw bestemmingsplan nodig is. Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan van ’t Suyt 2 vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in totaal 160 woningen te bouwen. Er is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan opgesteld om de opzet en uitstraling van de woningen op een zorgvuldige manier in de omgeving in te passen. Het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan kan als toetsingskader worden gebruikt nu het als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld is. Hiermee vervangt dit plan de welstandsvrije status dat het plangebied had. Lees meer op de pagina plannen.

De vaststelling van het bestemmingsplan in een belangrijke stap voor de tweede fase van ’t Suyt. Want nu deze akkoord is en ook het inrichtingsplan definitief is, kunnen we doorgaan naar de volgende fase. Hierin zullen er marktpartijen geselecteerd worden en kunnen de plannen verder uitgewerkt worden om van ’t Suyt 2 een prachtige aanvulling te maken op de eerste fase.